Emma Watson at the ‘Noah’ premiere in Berlin (Mar 13)

Emma Watson at the ‘Noah’ premiere in Berlin (Mar 13)
Emma Watson at the ‘Noah’ premiere in Berlin (Mar 13)

Emma Watson at the ‘Noah’ premiere in Berlin (Mar 13)
Emma Watson at the ‘Noah’ premiere in Berlin (Mar 13)

Emma Watson at the ‘Noah’ premiere in Berlin (Mar 13)
Emma Watson at the ‘Noah’ premiere in Berlin (Mar 13)

Emma Watson at the ‘Noah’ premiere in Berlin (Mar 13)
Emma Watson arriving in Germany (Mar 12)

Emma Watson arriving in Germany (Mar 12)
Emma Watson at Heathrow in London (Mar 5)

Emma Watson at Heathrow in London (Mar 5)
Emma Watson at the 86th Annual Academy Awards (Mar 2)

Emma Watson at the 86th Annual Academy Awards (Mar 2)
Emma Watson at the 86th Annual Academy Awards (Mar 2)

Emma Watson at the 86th Annual Academy Awards (Mar 2)

Emma Watson’s hairdo at the 86th Annual Academy Awards (Mar 2)
Emma Watson at the 86th Annual Academy Awards (Mar 2)

Emma Watson at the 86th Annual Academy Awards (Mar 2)